Informace o návratu žáků k prezenční výuce od 30. 11. 2020

24.11.2020 10:29

Vážení rodiče,
poté, co se od 18. listopadu vrátily do školy děti z prvních a druhých tříd, bychom Vás chtěli informovat o návratu dalších žáků do prezenční výuky.

Od 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost:

• žáků 1. stupně základních škol

• žáků 9. ročníku základních škol

• žáků 6. – 8. ročníků základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu.

 

V naší škole bude výuka 6. – 8. ročníků  probíhat následovně:

  • 30. 11. –  4. 12.                 7.B, 8.A, 8.B výuka ve škole, 6.A, 6.B, 7.A výuka doma (distančně)
  • 7. 12. – 11. 12.                  6.A, 6.B, 7.A výuka ve škole, 7.B, 8.A, 8.B výuka doma (distančně)
  • 14. 12. – 18. 12.                7.B, 8.A, 8.B výuka ve škole, 6.A, 6.B, 7.A výuka doma (distančně)
  • 21. 12. – 22. 12.                6.A, 6.B, 7.A výuka ve škole, 7.B, 8.A, 8.B výuka doma (distančně)

 

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).

Žákům, kteří se v daném týdnu účastní povinné distanční výuky, jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce. Konzultace budou nabízeny pouze žákům ohroženým školním neúspěchem a žákům s podporou asistenta pedagoga. Termíny konkrétních konzultací budou stanoveny po domluvě pedagoga s rodičem žáka.

Školní družina: Pro prezenčně vzdělávané žáky řádně přihlášené do ŠD za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě. Nebude-li to z personálních důvodů možné, budou žáci stejného ročníku zařazeni do jedné skupiny.

Školní jídelna je v provozu. Žákům, kteří se stravují ve škole, budou obědy automaticky přihlášeny.

Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole. Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Pokud nebude z organizačních (personálních) důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením ŠVP. V případě změny rozvrhu budou žáci a zákonní zástupci včas informováni.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny). Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je zakázán. V odůvodněných případech (po předchozí domluvě) je povolen za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

Děkujeme za pochopení s výše uvedenými opatřeními. Věříme, že tato omezení nějaký čas společně zvládneme zejména díky tomu, že už se budeme moci učit ve škole společně.

Mgr. Roman Horut, ředitel ZŠ