Informace k závěru školního roku

18.06.2020 15:43

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

letošní školní rok na naší škole končí v úterý 30. června předáním vysvědčení. Pro vysvědčení si přijdou všichni žáci v 7.45 hod. Nově příchozí, kteří se doposud nezúčastnili výuky, s sebou přinesou Čestné prohlášení o zdravotním stavu. Vysvědčení bude předáno třídními učiteli stejně jako v předchozích letech. Žáci musí mít po celou dobu pobytu ve škole na nose a ústech roušku. Po předání vysvědčení cca v 8.50 hod mohou postupně žáci odcházet domů na základě vyplněného Potvrzení. Čas ukončení je zohledněn odjezdy jednotlivých autobusů a dozor bude třídními učiteli zajištěn do 10.15 hod. Prosím tímto zákonné zástupce žáků, aby do pátku 26. 6. 2020 zaslali e-mailem třídním učitelům svých dětí vyplněné Potvrzení, zdali budou jejich děti dne 30. 6. 2020 odcházet domů samostatně nebo v doprovodu. Vzhledem k současné situaci nebude možné nechat dítě ve školní družině. Z provozních důvodů nebude žákům poskytován oběd. Všechny své věci si žáci odnesou s sebou domů. Učebnice si ponechají až do začátku nového školního roku. Nevyzvednutá vysvědčení budou uložena na sekretariátu školy, kde si je můžete o prázdninách vyzvednout po předchozí telefonické domluvě (556752571), případně až v září. Děkuji za pochopení.

Mgr. Roman Horut, ředitel ZŠ Starý Jičín