Informace k uzavření školy od 14. 10. 2020

13.10.2020 12:00

Vážení rodiče,

na základě nařízení vlády ze dne 12. 10. 2020 je žákům základních škol od středy 14. 10. 2020 zakázána osobní přítomnost ve škole. Tímto rozhodnutím začíná od tohoto dne distanční vzdělávání, kterého je žák povinen se účastnit. Toto opatření platí do 23. 10. 2020.

I ve dnech 26. - 27. 10. 2020 je osobní přítomnost žáků zakázána, distanční vzdělávání však není v tyto dny povinné. Dále navazuje státní svátek (28. 10. 2020) a podzimní prázdniny (29. - 30. 10. 2020). Žáci by se měli do školních lavic vrátit 2. listopadu 2020. Zákaz se vztahuje i na provoz školní družiny.

Doporučujeme všem žákům a jejich rodičům se podrobně seznámit s dodatkem č. 3 ke školnímu řádu, který řeší pravidla a organizaci distanční výuky. Tento dodatek naleznete zde.

Všichni žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, nemohou z provozních důvodů odebírat oběd. Obědy jsou hromadně všem odhlášeny. Při obnovení prezenční výuky jim budou obědy opět nahlášeny.

Mgr. Roman Horut, ředitel školy