Informace k testování od 31. 1. 2022

29.01.2022 10:29

Od 31. 1. 2022 se nemusí testovat žáci ani zaměstnanci školy, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich nařízená izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více jak 30 dnů

K prokázání této ochranné 30-ti denní lhůty je třeba předložit potvrzení o pozitivním PCR testu včetně data jeho podstoupení. Toto potvrzení je možné doložit formou certifikátu v papírové či elektronické podobě nebo formou SMS zprávy z laboratoře s datem pozitivního PCR testu. Žák předloží-ukáže potvrzení vyučujícímu při pondělním testování a učitel zaznamená datum pozitivního PCR testu do evidence výsledků testování v daném dni.

Dále podle této změny MO MZCR od 31. 1. 2022 platí, že osoby v 30-ti denní ochranné lhůtě, které budou v rizikovém kontaktu s nakaženou osobou a nemají příznaky onemocnění covid-19, nemusí do karantény.

Plné znění změny MO MZCR je v příloze.

Mgr. Roman Horut, ředitel školy