Informace k pokračování distančního vzdělávání od 2. 11. 2020

03.11.2020 10:00

Vážení rodiče, zákonní zástupci našich žáků,

jelikož se situace s onemocněním COVID-19 v ČR nelepší a školy zůstávají nadále zavřené, pokračujeme nadále v distančním vzdělávání. Pravidla pro práci v rámci distančního vzdělávání žáků se nemění a jsou uvedena na našich webových stránkách ze dne 15. 10. 2020, viz. zde. Velmi vás prosíme o seznámení se s těmito pravidly.

Dle novely školského zákona ze dne 25. 8. 2020 Vás znovu upozorňujeme, že „distanční výuka" je pro všechny žáky povinná a při neúčasti žáků na videokonferencích budou vyžadovány omluvenky.

Je nám jasné, že ani nejdokonalejší online výuka, nejdokonalejší technika a super rychlý internet nemůže plnohodnotně prezenční výuku nahradit, nicméně se snažíme o co nejefektivnější systém práce s našimi žáky. Proto bychom Vás, zákonné zástupce, chtěli momentálně požádat, abyste nám v této pro všechny složité době pomohli v rámci svých možností s distanční (online) výukou. Za to Vám předem děkuji.

Mgr. Roman Horut, ředitel školy