Informace k hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

20.05.2020 14:02

Vážení rodiče,

MŠMT stanovilo Vyhláškou č. 211/2020 Sb., ze dne 27. 4. 2020, podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Podle § 1 uvedené vyhlášky k hodnocení žáků budou učitelé převážně vycházet:

a) z podkladů pro hodnocení získaných ve 2. pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy (tj. od 1. 2. do 10. 3. 2020),

b) podpůrně z podkladů hodnocení získaných při vzdělávání na dálku nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy (školní skupiny),

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za 1. pololetí školního roku 2019/2020.

 

Do počtu zameškaných hodin se budou započítávat pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve škole.

Termín uzavření hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 je 17.6. 2020, klasifikační porada proběhne 18. 6. 2020. Předání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace.

 

Mgr. Roman Horut, ředitel ZŠ