Informace k distanční výuce

15.10.2020 08:28

Vážení rodiče,

je nám velice líto, že se opět vracíme k distančnímu vzdělávání. Naši vládu k rozhodnutí uzavřít školu vedly vážné důvody, proto mi dovolte připomenout, že takové opatření by jistě nebylo účinné v případě, že by se děti stýkaly mimo školu. Prosím, abyste toto měli na paměti, abychom se díky své vlastní zodpovědnosti mohli (nejenom) ve školách vrátit co nejdříve k co nejběžnějšímu režimu. 

Během tohoto týdne byste měli být třídními učiteli informováni prostřednictvím e-mailové pošty (telefonicky), jakým způsobem bude na naší škole probíhat distanční vzdělávání. Před uzavřením školy byli o průběhu domácího vzděláváni seznámeni i žáci naší školy.

Žáci 1. až 5. tříd budou pracovat z domu prostřednictvím on-line systémů (třídní webové stránky, Teams, Skype, WhatsApp, Viber). Dále bude výuka doplněna o zápisy do sešitů nebo zadávání úkolů ke zpracování, vypracování pracovních listů a podobně.

Žáci 6. až 9. tříd budou pracovat z domu prostřednictvím systému MS Office 365 (Teams) pod vedením vyučujících 2. stupně. Všichni žáci mají zřízeny přístupové účty a jsou povinni dbát pokynů jednotlivých pedagogů. Každý předmět má vytvořenu skupinu Teams. V klíčových předmětech bude každý týden několik hodin on-line (přímé povídání vyučujícího s žáky), do které se musí zapojit všichni žáci. Dále bude výuka doplněna o zápisy do sešitů nebo zadávání úkolů ke zpracování, vypracování pracovních listů a podobně.

Snahou nás všech je zvládnout toto obtížné období, co nejlépe a dohodnout se všemi zúčastněnými na způsobu a rozsahu domácí výuky. V případě jakýchkoliv problémů spojených s distanční výukou kontaktujte prosím své třídní učitele. Věříme, že to společně všichni zvládneme.

Mgr. Roman Horut, ředitel školy