Důležité: karanténa tříd 6.A, 6.B, 7.A, 7.B

14.10.2021 15:00

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

dnes nám bylo oznámeno KHS, že se u nás ve škole objevil u jednoho učitele pozitivní případ onemocnění Covid19. Zítřejším dnem zůstávají v domácí karanténě žáci, kteří byli v bezprostředním kontaktu s paní učitelkou vyjma žáků, kteří byli očkováni proti Covid19 a také těch, kteří v uplynulých 180 dnech onemocnění Covid19 prodělali. Dle pokynů hygienické stanice jdou celé třídy 6.A, 6.B, 7.A a 7.B (pouze dívky) do karantény počínaje zítřejším dnem, tedy 15. 10. 2021.

Karanténa bude trvat 14 dní od posledního kontaktu. Žákyně 7.B třídy se vrátí k prezenční výuce v pondělí 25. 10. 2021 a všichni ostatní (žáci a žákyně 6.A, 6.B, 7.A) se vrátí k prezenční výuce v úterý 26. 10. 2021.

Zároveň by Vás měla během dvou dnů kontaktovat hygienická stanice, která Vám sdělí další informace.

Pro žáky v karanténě zahájíme online výuku v pátek 15. 10. 2021 podle rozvrhu, který Vám zašlou třídní učitelé Vašich dětí. Žáci očkovaní a ti, kteří prodělali onemocnění Covid19 v uplynulých 180 dnech, se budou i nadále zúčastňovat prezenční výuky. Vzhledem k epidemiologickým opatřením budou zrušeny veškeré kroužky.

Pokud jsou vaše děti nemocné a nejsou schopny se online výuky zúčastnit, omluvte je prosím u třídní učitelky.

Všem žákům, kterým začíná zítřejším dnem karanténa, budou automaticky obědy odhlášeny od 15. 10. 2021. V případě zájmu o oběd do nosiče kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Janu Zuzaňákovou. Při distanční výuce mají všichni žáci nárok na oběd.

Děkuji za pochopení, přeji všem hlavně zdraví a věřím, že tuto náročnou situaci společně zvládneme.

Mgr. Roman Horut, ředitel školy