Domácí výuka v době mimořádného opatření

23.03.2020 14:01

Vážení rodiče,

celá republika, včetně našeho školství, musí řešit nelehkou situaci. Na tento stav nás nikdy nikdo nepřipravoval. Je jasné, že do škol se vrátíme my i naši žáci až po ukončení stavu nouze, který je v současné době vyhlášen.

Začínají se k vám dostávat informace o nepřiměřeném množství úkolů, o zkoušení žáků přes mobilní telefon apod. Tyto informace se doufám naší ZŠ netýkají. Přesto by děti neměly cítit, že mají prázdniny, ale že školní povinnosti si musí plnit i v tomto mimořádném období.

Nechceme, abyste své ratolesti vyučovali, ale aby dítě mělo stále kontakt s učivem a určitou pravidelností učení. Nelamte si hlavu s výsledky, až začne opět školní výuka, bude vše v rámci časových možností doplněno a zopakováno.

Večer nebo ráno před odchodem do práce zadejte dítěti něco z toho, co mu vyučující posílají, a po návratu domů zkontrolujte, případně zašlete zpětnou vazbu přímo na vyučujícího Vašeho dítěte: 

https://www.zsstjicin.cz/zamestnanci/ucitele/

Chodit do práce, zajistit děti doma a k tomu se věnovat učení s nimi není určitě pro ty z Vás, kterým na vzdělání Vašich potomků záleží, jednoduché. Ale věřím, že se nám společnými silami podaří toto nelehké období překonat a vše se navrátí k normálu.

Všem vám přeji hodně zdraví a pevné nervy.

 

Mgr. Roman Horut, ředitel ZŠ Starý Jičín