Dětské soutěžní odpoledne

22.06.2017 22:00

Moc vás všechny zdravíme a chceme vás potěšit pohledem na spokojené děti, které si s elánem zasoutěžily v naší tělocvičně. Venku bylo horko, ale nám bylo příjemně v chládku.

Připraveno bylo deset disciplín na pěti stanovištích. Například hod míčků do pelikání tlamy, shazování plechovek, chůze na chůdách z kbelíčků, hod na koš, vodníkův rybníček, jak se sbalit na piknik, co nejrychleji, skákání v pytli a další. Myslíme, že děti si to řádně užily a každý si našel to svoje.

Vše probíhalo hladce, a to s pomocí šikovných děvčat, která nám pomohla ve svém volném čase. Patří jim velké poděkování, a to jmenovitě Báře Losertové, Zuzce Hrňové, Amálce Tobolové, Nikole Horákové a Natálii Šimčiskové. Tímto vás zveme do naší fotogalerie a přejeme vám všem krásné prázdniny, hezky si je ve zdraví užijte a naberte síly na září. Mějte se hezky!

Renáta Gašperiková a Jana Urbanová