Dějepisná olympiáda

30.01.2019 18:00

Také dějepis má svoji olympiádu. Každoročně se v ní střetávají žáci 8. a 9. ročníku. Téma je každý rok jiné. To letošní je „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace".

Téma je hodně široké jak z pohledu časového, tak z pohledu obsahového. Nebylo tedy divu, že základního kola se zúčastnilo pouze 14 žáků. Byli mezi nimi i někteří nadaní sedmáci, tak jak to umožňují pravidla soutěže. Nakonec do okresního kola postoupili bratři Cigánkové Štěpán a Vojta.

V okresním kole, které se uskutečnilo ve středisku volného času Fokus v Novém Jičíně ve středu 17. 1. 2019, si nevedli vůbec špatně. Štěpán skončil na 8. místě, Vojta na 9. místě, přitom okresního kola se zúčastnilo 50 žáků. Od 4. místa dělily Štěpána 2 body, Vojtu o půl bodu víc. Oběma děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Antonín Kusák, vyučující dějepisu