Čtení ve školce

16.03.2016 20:33

Křemílek a Vochomůrka stáli zamyšlení na zahrádce za pařezovou chaloupkou.“

Těmito slovy začíná příběh Jak zasadili semínko z knížky Pohádky z pařezové chaloupky, který si připravili žáci čtvrté třídy pro své kamarády z mateřské školky na Starém Jičíně. Protože je březen měsícem čtenářů, předčítali školáci ZŠ Starý Jičín v rámci podpory čtenářské gramotnosti a rozvoje čtenářství krátké ukázky ze známé dětské knihy. Čtvrťáci se procvičili nejen v technice čtení, ale také v přednesu a svém osobitém projevu. Jejich malí posluchači tak měli představu, jak má správné čtení vypadat. Jako vzpomínku od školáků dostaly děti ze školky obrázek Křemílka a Vochomůrky na vymalování (fotogalerie). Rádi přijdeme i příští rok!

Jana Šarmanová a žáci 4.A