Cesta ke Slabikáři

07.12.2018 12:33

Znáte cestu do Slabikářova? Malí žáčci z I. A už ano. V pondělí 3. 12. 2018 se za přítomnosti rodičů a pod dohledem paní učitelky vydali na cestu ke Slabikáři. Cestou museli plnit nelehké úkoly, s kterými si ale hravě a beze strachu poradili. Začali přednesem básniček k jednotlivým písmenům z Živé abecedy, pak poznávali písmena a skládali z nich slova, četli slabiky, slova, jednoduché věty, k obrázkům přiřazovali počáteční slabiku. Na závěr podle diktátu psali písmena a slabiky do předem nakreslené cesty, která vedla do Slabikářova. Odměnou v cíli byl vytoužený Slabikář. Ke Slabikáři děti dostaly sladkou dobrotu a klíč jako záložku na památku.

V tento den se žáci definitivně rozloučili s Živou abecedou a začali pracovat se Slabikářem. Přeji jim, aby měli radost a těšili se z každé přečtené stránky (fotogalerie).

Marcela Rašková