Biologická olympiáda

18.02.2022 20:25

V poslední lednový den se na naší škole konalo školní kolo biologické olympiády. 15 zájemců o přírodu se potýkalo se záludnými otázkami na téma „Jak přežít zimu", poznávali zástupce rostlin a živočichů a také vypracovali laboratorní úkol. A jak to dopadlo?

V kategorii 6. a 7. ročníků se na 3. místě umístila Hana Hasalová ze 7.B, na 2. místě Jana Adamcová také ze 7.B a první místo vybojovala Amálie Cigánková ze 6.B. V kategorii 8. a 9. ročníků získala 3. místo Magdaléna Janýšková z 9.A, na 2. místě se umístila žákyně 8.A Veronika Rosová a nejvyšší počet bodů získala Markéta Cigánková z 9.A. Všem soutěžícím děkujeme a postupujícím přejeme hodně síly do okresního kola.

Marcela Cigánková a Martina Houšková