Aktuální informace: karanténa tříd 8.A, 8.B a 2.A

25.10.2021 15:23

Vážení zákonní zástupci,

dnes nám bylo upřesněno KHS, že vzhledem k nové koncepci trasování a zkrácení doby karantény nebude návrat žáků zpět do školy probíhat najednou, ale bude záležet na konkrétním termínu PCR testování. Hygiena Vás bude informovat, do kdy trvá karanténa konkrétně u Vašeho dítěte a tudíž poté budete vědět, který den se vrátí Vaše dítě zpět k prezenční výuce. Prosím, abyste o této skutečnosti informovali Vaše třídní učitelé a vzhledem k tomu, že jsou všem žákům v karanténě automaticky obědy odhlášeny a návrat žáků nebude hromadný, tak bude třeba, abyste si sami u paní vedoucí školní jídelny Jany Zuzaňákové obědy svých dětí znovu přihlásili a to nejlépe s předstihem.

V případě zájmu máte i nadále možnost odebrat oběd do jídlonosiče, ale je třeba i za těchto okolností kontaktovat paní vedoucí školní jídelny. Při distanční výuce mají všichni žáci nárok na oběd.

Děkuji za pochopení, přeji všem hlavně zdraví.

Mgr. Roman Horut, ředitel ZŠ Starý Jičín