Aktuální covidová opatření od 1. 11. 2021

01.11.2021 13:13

Okres Nový Jičín překročil hranici „300 týdenních případů" určující začátek plošného testování ve školách. Proto bylo nařízeno, že se v pondělí 8. 11. a 15. 11. budeme testovat antigenními testy distribuovanými Ministerstvem zdravotnictví.

Testovat se nebudou:

  • naočkovaní žáci,
  • žáci, kteří prodělali v posledních 180 dnech Covid-19
  • žáci, kteří mají platný antigenní (24 hodin) nebo PCR (3 dny) test, potvrzený odběrovým místem.

 

Testovat se bude za přítomnosti třídních učitelů nebo vyučujících v 1. hodině. Přítomnost zákonných zástupců u testování je povolena u žáků 1. - 3. tříd a v tomto případě je nutné předem kontaktovat třídní učitelku.

Žáci, kteří se odmítnou testovat, budou muset mít po celou dobu pobytu ve škole, včetně výuky, roušku nebo respirátor.

V přílohách také dáváme k dispozici aktuálně platná opatření v rámci covidové situace. Jedná se o mimořádné opatření MZ,  Metodický pokyn hygieny  a informaci z MŠMT.

 

Z nových pravidel jsou pro žáky asi nejdůležitější:

Zkracuje se doba preventivní karantény ze 14 na nejméně 7 dní, pokud byl proveden PCR test s negativním výsledkem.

 

Informace k distanční výuce (řídíme se podle metodických pokynů k distančnímu vzdělávání vydaného MŠMT)

Doporučení upřesňuje způsob vzdělávání žáků v případě nepřítomnosti žáků ve škole. V případě, že se zákaz osobní přítomnosti ve škole (onemocnění či karanténa) týká více než 50 % dětí/žáků/studentů konkrétní třídy, studijní skupiny či oddělení (dále jen „třídy"), je škola povinna distančním způsobem vzdělávat děti/žáky/studenty, kterým je zakázána osobní účast na prezenční výuce. Ostatní děti/žáci/studenti pokračují v prezenčním vzdělávání. V uvedených třídách probíhá tzv. „smíšená výuka", někdy nazývaná též „hybridní" (pro jednu skupinu prezenční, pro druhou distanční výuka). O způsobu organizace „smíšené výuky" rozhoduje ředitel školy s ohledem na konkrétní aktuální možnosti a podmínky školy a dětí/žáků/studentů.

Mgr. Roman Horut, ředitel školy