8. ročník se zúčastní besedy Právní odpovědnost dětí

17.03.2014 15:10

Ve středu dne 26. 3. 2014 od 8:30 hodin proběhne společný preventivní projekt policistů Územního odboru Nový Jičín a Oddělení sociálně právní ochrany dětí NJ (OSPOD) zaměřený na poskytnutí informací v oblasti práv a povinností dětem ve věku blízkému 15let. Místem konání je Územní odbor Policie ČR, ul. Svatopluka Čecha 11 v Novém Jičíně.

Obsahový rámec

-> úkoly policie a OSPOD ve vztahu k protiprávnímu jednání dětí a mládeže

-> práva a povinnosti osob mladších 18 let (etika-morálka, výchova, školní řád, přestupkové a trestní jednání a odpovědnost za tyto činy, tresty a výchovná opatření, odpovědnost rodičů)

-> rozbor jednotlivých situací (co se stane když - záškoláctví, návykové látky, krádež, ublížení na zdraví, poškození majetku)

 

Šárka Suchanová, školní metodik prevence